05 فوریه

عنوان رویداد : اولین سمپوزیوم جوانان و ثروت آفرینی سومین گردهمایی جوانان بازرگان اصفهان با هدف شناخت مشکلات پیش روی جوانان در ایجاد کسب و کار و راهکارهای شناخت آن با عنوان اولین سمپوزیوم جوانان و ثروت آفرینی در ۷ بهمن ۱۳۹۳ برگزار شد. فعالیت اجرایی این گردهمایی با عنوان اولین سمپوزیوم جوانان و ثروت آفرینی توسط کمیته جوانان در اتاق بازرگانی، از آبان ماه آغاز و طی آن با نظرسنجی از فعالین جوان بخش های مختلف اقتصادی، مشکلات پیش روی آنان به منظور ایجاد کسب و کار پایدار و افزایش ثروت ملی بررسی شد و در روند این بررسی ۱۰۰ عنوان موضوع گردآوری […]

  • دبیرخانه

    اصفهان، میدان فیض، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان-شورای عالی جوانان