04 فوریه

  بازه زمانی ثبت نام مبلغ ثبت نام 11 الی 17 مهرماه 1396 50 هزار تومان 18 الی 21 مهرماه 1396 100 هزار تومان 22 الی 24 مهرماه 1396 200 هزار تومان 25 الی 27مهرماه 1396 300 هزار تومان -هزینه ثبت نام در چهارمین سمپوزیوم جوانان و ثروت آفرینی برای اعضا اتاق بازرگانی ، صنایع ،معادن و کشاورزی با تخفیف 80 درصد شرکتهای دانش بنیان با تخفیف 60 درصد استارت آپها با تخفیف 50 درصد در هر بازه زمانی کسر می گردد.  

  • دبیرخانه

    اصفهان، میدان فیض، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان-شورای عالی جوانان