• اسلاید 1

  • اسلاید۳

  • اسلاید۲

دارای ۱۱ امتیاز بازآموزی

 

4th International Syposium on Youth and Wealth Creation

دیدگاه ها غیر فعال شده اند

  • دبیرخانه

    اصفهان، میدان فیض، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان-شورای عالی جوانان